Historie

Kirurgen og ingeniøren Andrew T. Still introduserte osteopatien i USA i 1874. Osteopati er anerkjent som det første manuelle yrke satt i et lærbart system. I 1892 ble den første osteopatiskolen grunnlagt i Kirksville i USA. I 1917 ble British School of Osteopathy startet.

 

I 1992 startet utdanningen av osteopater i Norge; et deltidsstudium på 2310 timer over 5 år. Studenten på ha basiskompetanse i medisinske fag tilsvarende nivået fra grunnutdanning i fysioterapi.

 

I mars 2018 søkte Norsk Osteopat Forbund om autorisasjon. I land som Finland, England og Danmark er osteopati offentlig godkjent.