Historie

Kirurgen og ingeniøren Andrew T. Still introduserte osteopatien i USA i 1874. Osteopati er anerkjent som det første manuelle yrke satt i et lærbart system. I 1892 ble den første osteopatiskolen grunnlagt i Kirksville i USA. I 1917 ble British School of Osteopathy startet.

 

I 1992 startet utdanningen av osteopater i Norge; et deltidsstudium på 2310 timer over 5 år. Studenten på ha basiskompetanse i medisinske fag tilsvarende nivået fra grunnutdanning i fysioterapi.

 

I mars 2002 søkte Norsk Osteopat Forbund om autorisasjon. I land som Finland og England er osteopati offentlig godkjent. Dersom du ønsker osteopatibehandling og vil komme til en faglig kompetent utøver, så spør om osteopaten er medlem av NOF.

 

Ostepater er utdannet ved hel- eller deltidsstudier i utlandet eller i Norge, og er etablert over hele landet.