Hva behandler vi?

Osteopati virker hurtig ved alle typer belastningslidelser, ved rehabilitering etter sykdom og spesielt ved rygg- og nakkeplager, samt idrettsskader. I økende grad kommer også pasienter med problemer fra luftveiene, urinveiene og fordøyelsessystemet og for følgetilstander etter sykdom.

 


REAKSJONER PÅ BEHANDLINGEN

 

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller smerteøkning.

 

Behandlingsyppigheten vareier. Vanligst er konsulatasjoner ukentlig, og etterhvert sjeldnere konsultasjoner. Akutte problemer kan trenge 1 - 3 behandlinger. Kroniske problemer kan kreve 6 - 8 behandlinger, fordel over et lengre tidsrom (General Osteopathic Council, 1997).

 

Pasientene kan komme til behandling uten henvisning fra lege. Kostnadene til osteopatisk behandling variere rundt om i landet.

 

Ta kontakt med osteopat tidlig. Da minsker behovet for omfattende behandling.