Hva er osteopati?

Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virker som akutt og rehabiliterende behandling.

 

Osteopaten undersøker og behandler manuelt hele den menneskelige organismen, ikke bare deler av kroppen. Metoden er forebyggende, men virker også som akutt og rehabiliterende behandling. Osteopaten har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig. Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi.

 

Osteopati kommer av det greske ordet osteon - som betyr bein. Behandlingen ble utviklet av den amerikanske ingeniøren og legen Andrew Still på midten av 1800-tallet.

 

 

HVA SKJER HOS OSTEOPATEN?

 

Osteopaten bruker hendene for å finne årsak til pasienters plager.

 

En osteopatisk undersøkelse innebærer gjennomgang av pasientens sykehistori, holdningsanalyse, bevegelighetstesting og palpasjon (kjenner på kvaliteten i veveet). På denne måten finner osteopaten sammenheng mellom spenninger og symptomer.

Side: 1 2 Neste »